i

Poszczególne kroki w celu wydrukowania w 3d prototypu wahacza

  1. Zgłoszenie się klienta z chęcią realizacji prototypu wahacza dla nowej maszyny
  2. Przyjęcie zlecenia do realizacji
  3. Otrzymanie modeli .stl gotowych do wydruku 3d
  4. Proces drukowania 3d
  5. Wysłanie wydrukowanego prototypu

Prototyp wahacza do maszyny druk 3d – potrzeba

Naszym klientem była firma produkcyjna, która zajmuje się projektowaniem oraz wytwarzaniem maszyn sterowanych, a szczególnie robotów. W związku z tym, iż firma rozpoczęła prace nad nowym robotem specjalistycznym – kierownicy projektu nakazali inżynierom sprawdzić funkcjonalność opracowanego konceptu badając gotowy fizyczny prototyp. Jak się okazało prototyp mógł zostać zbudowany z gotowych podzespołów, które posiadała firma. Jednak istotnym problemem był wahacz, który inżynierowie postanowili wydrukować na drukarce 3d.

Realizacja zlecenia: Druk 3d wahacza do maszyny – prototyp

Klient złożył do nas zapytanie prosząc o zasugerowanie technologii wykonania wahacza. Po zapoznaniu się z wymaganiami klienta (szczególnie dużej dokładności wykonania) nasz zespół inżynierów zaproponował skorzystać z bardzo dokładnej technologii druku 3d – druku z żywicy światłoutwardzalnej (technologia DPP). Klient wysłał modele 3d w formacie dro druku tj. pliku .stl. Klient przyjął ofertę i wspólnie dobraliśmy odpowiedni materiał – odpowiednią żywicę, która posiadała optymalne parametry wytrzymałościowe. Rozpoczęto proces druku 3d z żywic. Wahacz został wykonany z bardzo duzą dokładnośćią w osi X, Y i Z.

Zwrot z projektu: wahacz do mechanizmu druk 3d prototypu

Druk 3d z żywic światłoutwardzalnych – technologii DPP wahacza do mechanizmu robota umożliwił klientowi wykonanie funkcjonalnego prototypu, który mógł przejść szereg badań i testów w celu wykrycia potencjalnych wad konstrukcyjnych. Oprócz tego inżynierowie mogli również dokonać optymalizacji technicznych oraz zaprojektować wstępnie proces produkcyjny wydrukowanego w 3d z żywicy prototypu wahacza do robota.

Podsumowanie projektu: druk 3d wahacza – prototyp

Zaawansowana technologia druku 3d DPP sprawdza się przy tworzeniu dokładnych prototypów oraz projektowaniu procesu produkcyjnego dla ważnych elementów. Dzięki technologii tej można również wprowadzać zmiany projektowe. Dodatkowo zastosowanie druku 3d z żywic pozwala na przeprowadzenie ważnych testów, w których liczy się wytrzymałość elementów oraz ich dokładność wykonania.

Powiązane wpisy