Poszczególne kroki w celu wydrukowania w 3d pucharu na zamówienie

  1. Zgłoszenie się organizatorów wydarzenia NZP (Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości) z chęcią wykonania pucharu na zamówienie
  2. Przyjęcie zlecenia do realizacji
  3. Zaprojektowanie pucharów w oprogramowaniu 3d
  4. Proces drukowania 3d
  5. Obróbka i malowanie wydruków 3d
  6. Przekazanie realizacji Klientowi

Puchar na zamówienie druk 3d – potrzeba

Naszym klientem byli organizatorzy – organizacja SFBCC (Studenckie Forum Business Centre Club). SFBCC zwróciło się do nas z prośbą o wykonanie kilku niestandardowych tj. stworzonych na zamówienie pucharów na krajowy konkurs NZP (Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości). Warto zaznaczyć, że zamawiane puchary miały być drukowane na drukarkach 3d i wykonane na podstawie naszych sugestii.

Realizacja zlecenia: Druk 3d pucharu na zamówienie

Nasz zespół rozpoczął od prac koncepcyjnych. Wykonano kilka projektów 3d i szkiców, które zostały następnie wysłane do zamawiających puchary. Po małych poprawkach wysłano zdjęcia modeli 3d, które ostatecznie zostały zaakceptowane przez organizatorów. Puchary zostały wydrukowane z materiału do druku 3d ABS na drukarce jednogłowicowej. Warto zaznaczyć, że puchary były zaprojektowane w taki sposób, aby były jednoczęściowe i nie wymagały klejenia. Po wydrukowaniu pucharu w 3d należało dokonać obróbki mechanicznej i chemicznej. Następnie zostały przekazane do naszych artystów, którzy pomalowali je zgodnie z zaleceniami.

Zadowolenie z projektu: puchary na zamówienie druk 3d

Po zakończeniu całego procesu produkcyjnego puchary zostały przekazane klientowi. Ostatecznie puchary zostały wręczone zwycięzcom i wyróżnionym zawodnikom konkursu NZP. Zgodnie z komentarzem organizatorów SFBCC zwycięzcy i osoby trzecie oglądające puchary nie mogły stwierdzić, że trofea zostały wykonane technologią druku 3d. Takie zjawisko było możliwe dzięki naszym opracowanym technologiom obrabiania wydruków 3d i ich malowania.

Podsumowanie projektu: druk 3d puchar na konkurs

Druk 3d w technologii FDM / FFF nadaje się idealnie do tworzenia pucharów na różnego rodzaju wydarzenia. Pomimo tego, że cały proces jest dość czasochłonny i wymaga zaangażowania wielu osób – to dzięki temu można otrzymać niepowtarzalne wydrukowane w 3d puchary.

Powiązane wpisy