Poszczególne kroki w celu wydrukowania w 3d kości miednicy dla lekarzy

  1. Zgłoszenie się klienta z chęcią realizacji druku 3d kości miednicy
  2. Przyjęcie zlecenia do realizacji
  3. Otrzymanie modeli DICOM
  4. Obróbka modeli 3d w celu otrzymania modelu 3d .stl
  5. Proces drukowania 3d
  6. Obróbka mechaniczna
  7. Wysłanie edukacyjnego wydruku 3d

Druk 3d edukacyjny kość miednicy – potrzeba

Naszym klientem był lekarz, który aktualnie głównie zajmuje się edukacją swoich uczniów oraz dla własnych celów testuje i rozwija technologię druku 3d w medycynie. Jego potrzebą było wykonanie edukacyjnego modelu 3d na podstawie przypadku pacjenta – danych z tomografii. Lekarz posiadał jedynie dane w postaci DICOM. Wiedział, że nasi specjaliści potrafią przerobić te dane i otrzymać model 3d, dlatego też zgłosił się do nas w celu wykonania edukacyjnego wydruku 3d do zastosowań medycznych – druk 3d kości miednicy.

Realizacja zlecenia: Druk 3d kości miednicy, medycyna edukacja

Nasz zespół inżynierów otrzymał od lekarza dane DICOM. Należało zatem wykorzystać specjalne oprogramowanie do przeróbki danych. Ponieważ w niektórych miejscach występowały zakłócenia tzw. artefakty – inżynierowie musieli zoptymalizować model tj. wyczyścić ręcznie te zakłócenia. Po zakończeniu prac optymalizacyjnych model 3d kości miednicy został wysłany do lekarza w celu jego weryfikacji. Po zatwierdzeniu projektu rozpoczęto druk 3d kości miednicy na drukarce jednogłowicowej. Model wydrukowano z filamentu białego PLA.

Zadowolenie z projektu: druk 3d kości miednicy

Dzięki wydrukowaniu w 3d technologią FDM kości miednicy nasz klient lekarz mógł zastosować wykonane przez nas wydruki 3d do celów edukacyjnych, co spotkało się z wielkim entuzjazmem przez niego i jego studentów. Na wydruku 3d można było w łatwy i praktyczny sposób pokazać daną chorobę, którą była dotknięta kość – miednica pacjenta.

Podsumowanie projektu: edukacyjny druk 3d kości miednicy

Technologia druku 3d FDM / FFF znajduje zastosowanie w edukacji, szczególnie w naukach medycznych. Dzięki wydrukowanym w 3d modelom edukacyjnym (np. kości miednicy) studenci mogą dokładnie zapoznać się z danym schodzeniem.  Warto jednak dodać, że oprócz takiego zastosowania lekarze mogą wykorzystać wydruki 3d, aby przygotowywać się do operacji po analizie modeli.

Powiązane wpisy