Poszczególne kroki w celu wydrukowania w 3d makiet architektonicznych

  1. Zgłoszenie się klienta z chęcią realizacji druku 3d makiet architektonicznych
  2. Przyjęcie zlecenia do realizacji
  3. Otrzymanie modeli .stl gotowych do wydruku 3d
  4. Proces drukowania 3d poszczególnych części makiet
  5. Skompletowanie zamówienia
  6. Wysłanie zespołu do klienta

Makiety architektoniczne druk 3d – potrzeba

Naszym klientem był architekt, który zajmuje się profesjonalnym projektowaniem domów i pomieszczeń. Ponieważ jego klientowi – developerowi – zależało na zobaczeniu rozkładu projektowanych budynków na żywo, architekt zdecydował się wykonać makiety architektoniczne domków drukiem 3d. Architekt znalazł naszą prototypownię w internecie i złożył zapytanie na wykonanie makiet architektonicznych technologią druku 3d.

Realizacja zlecenia: Druk 3d makiet architektonicznych

Poprosiliśmy architekta, aby wysłał on modele 3d zaprojektowanego domu, bez szczegółów w modelu .stl. Druk 3d makiety domu został podzielony przez architekta na 4 części tj. parter, pierwsze piętro oraz dach w dwóch częściach. Model makiety do druku 3d miał wymiary 120x180x100. Poszczególne części były tak zaprojektowane że nie było potrzeby stosować materiału podporowego, co znacznie ułatwiło proces drukowania 3d makiet architektonicznych m.in. zniwelowało konieczność późniejszej obróbki mechanicznej. Ponadto dzięki takiej optymalizacji projektowej udało się znaczaco zmniejszyć koszty druku 3d. Poszczególne części nie były sklejane ze sobą, ponieważ model powinien zapewnić możliwość podglądu tego co jest wewnątrz. Gotowy druk 3d makiety domu został wysłany do architekta.

Zwrot z projektu: druk 3d makiet architektonicznych

Dzięki wydrukowaniu w 3d technologią FDM makiet architektonicznych architekt mógł pokazać swój projekt na żywo developertowi. Po zapoznaniu się developera z wydrukowanymi domkami w 3d zasugerowano architektowi kilka poprawek. Ostatecznie do ostatecznej akceptacji nie były wymagane dodatkowe wydruki 3d (po poprawkach).

Podsumowanie projektu: druk 3d makiet architektonicznych

Dzięki zastosowaniu technologii FDM / FFF architekt mógł przedstawić swojemu klientowi – developerowi makiety, po czym dokonać zmian w projekcie zgodnie z jego zaleceniami. Po zakończeniu projektu developer zaakceptował projekty domów i rozpoczął budowę. Dzięki naszym wydrukom nasz klient (architekt) mógł zdobyć swojego klienta (developera).

Powiązane wpisy